Місцевий бюджет

                                                      

ПІСКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОПСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ПЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

від     23.12.2016 року                                                                                          № 15/1

                                     с. Піски

 

Про місцевий  бюджет Пісківської сільської ради

на 2017 рік

 

 Відповідно до ст.ст. 26, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.ст. 69, 69', 71-72, 88, 91, 93, 96, 101., п.20 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України,рішення районної сесії 11/4 від 23 грудня 2016 року, враховуючи рекомендації  постійних комісій  Пісківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити загальний обсяг доходів Пісківського сільського  бюджету на 2017 рік у сумі 1530560 грн., у тому  числі інші субвенції,  які одержуються  з районного бюджету  в сумі  821899   грн.

Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  затвердити в  сумі 1522560 грн., спеціального фонду бюджету –  8000 грн. згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків Пісківського сільського  бюджету на 2017 рік у сумі 1530560 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 1522560  грн. і видатків спеціального фонду –   8000   грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2.

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого   бюджету на 2017 рік у сумі 500 грн.

4. Затвердити  ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, що фінансуються з місцевого бюджету згідно з додатком 3.

5. Надати право виконавчому комітету  Пісківської сільської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету та  фінансів:

 - здійснювати видатки понад обсяги, затверджені в сільському бюджеті на 2017 рік з відповідним внесенням змін до доходної та видаткової частини бюджету у разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу трансфертів з державного, обласного, районного та інших бюджетів;

- здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі доходів та видатків сільського бюджету,  в розрізі економічної класифікації видатків  в межах загального обсягу бюджетних призначень, окремо по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;

- здійснювати відповідне коригування додатків до рішення сесії про бюджет при внесенні змін до бюджетної класифікації

-проводити  виконання окремих доручень до спеціального фонду бюджету з послідуючим затвердженням  внесених змін на черговій сесії ради.

6. Визначити , що кошти інщої субвенції в сумі 23145 грн спрямовуються з сільського бюджету  іншу субвенцію до районного бюджету для виконання  делегованих Новопсковській районній раді повноважень Пісківської сільської ради в частині  централізованого  тимчасового  зберігання архівних документів , що не належать до Національного архівного фонду , створених на території  Пісківської сільської ради та здійснення  видатків  з сільського  бюджету в 2017 році на їх утримання.

7. Дозволити Пісківській сільській раді в особі сільського голови отримувати у 2017 році у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної Казначейської служби України.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід‘ємною частиною.

10. Це    рішення   вводиться в дію з 1 січня 2017 року і діє до 31 грудня 2017 року

11.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на  постійну комісію  Пісківської  сільської  ради  з питань планування бюджету та  фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                                    О.В. Бугаєвський

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *